เกี่ยวกับเรา

.บริษัท เรย์แด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือบริษัทสัญชาติไทยที่ให้คำปรึกษาและบริการด้าน การบิน โครงสร้างพื้นฐาน และ การจัดการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2521 โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร อีกทั้ง บริษัท เรย์แด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่รู้จักในภาคธุรกิจในด้านความน่าเชื่อถือ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วนเสมอมา